Product

ผลิตภัณฑ์

เราได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน โดยใช้เครือข่ายของเรา
เพื่อจัดเตรียมสินค้าอย่าง วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป สินค้าสำเร็จรูป ที่สอดคล้องกับความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่าน

สำหรับผู้ผลิต

หลักๆแล้วเราจำหน่ายในรูปแบบขายส่งด้วยถุงขนาดใหญ่ โดยเตรียมวัตถุดิบที่มีรสชาติที่ดี สดสะอาดทั้งผลยูซู (Yuzu) สีเหลือง ผลยูซุ (Yuzu) สีเขียว เราก็สามารถรวบรามให้ท่านได้

สำหรับผู้จัดจำหน่าย

พวกเราอยากจะแนะนำสินค้าที่ขายปลีก (Retail) ที่ทำจากประเทศญี่ปุ่นหรือจากประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถแนะนำหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตจากยูซุ (Yuzu) ในประเทศญี่ปุ่นให้กับผู้ที่สนใจได้ด้วย

สำหรับ OEM (HORECA)

อันดับแรกเลยเราอยากจะนำเสนอว่าสินค้าแบบไหนบ้างที่จะสามารถทำได้ และอยากทราบถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อที่เราจะได้ตอบสนองความต้องการนั้นได้ในวิธีที่ดีที่สุด

สินค้าขายปลีก(ผลิตในประเทศญี่ปุ่น)

พวกเราดึงเอาลักษณะเด่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของยูซุ (Yuzu) ออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อนำมาพัฒนาและผลิตเป็นสินค้าที่มีความหลากหลาย

สินค้าขายปลีก(ผลิตในประเทศไทย)

ที่ไทย เรานำเข้ายูซุ (Yuzu) จากญี่ปุ่นและใช้เทคโนโลยีตามแบบฉบับของญี่ปุ่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

©  Yuzu Premium Thailand All Rights Reserved.
PAGE TOP